For en mer effektiv arbeidshverdag innen TSB.

For en mer effektiv arbeidshverdag

Vår løsning for TSB

Med over 20 års erfaring, og i tett samarbeid med store aktører innen TSB, har vi utviklet journalsystem for effektiv administrasjon og dokumentasjon av pasientbehandling.

TSB er et viktig satsningsområde for oss, og nå tar vi neste steg. 

Med utvikling av elektronisk løsning for legemiddeladministrasjon og labmodul, som muliggjør elektronisk rekvirering og strukturert visning av prøvesvar, vil våre løsninger utgjøre en stor forskjell for våre kunder i deres arbeidshverdag.

Effektiv arbeidshverdag

Funksjonalitet tilpasset TSB som gir mer optimaliserte arbeidsprosesser, og bedre kvalitet i tjenesteleveransen.

Alltid oppdatert

Våre løsninger oppdateres kontinuerlig i samsvar med endrede bransjespesifikke krav. Vår dialog med helseforetakene, Helsedirektoratet og NPR er tett.

Enklere samhandling

Digital samhandling som letter informasjonsdeling og kommunikasjon mellom helseaktører, pasienter og deres nettverk.

“For å møte utfordringene med redusert tilgang til helsepersonell og tøffere konkurransevilkår, er det viktig for oss med effektivitet. Vi sparer verdifull tid i arbeidshverdagen med Ad Curis, som forenkler mange av våre prosesser. 

I en anbudsbasert bransje er det essensielt å være konkurransedyktige for å sikre avtaler. Da er det betryggende for oss å ha en leverandør som ikke bare møter våre behov, men også bidrar med innovative digitale løsninger.”

 

Stig Olsen, virksomhetsleder
Skjelfoss Psykiatriske Senter.

Med faglig og teknisk kompetanse møter vi deres behov i dag og i fremtiden.

Kommende funksjonalitet

Sentral forskrivningsmodul

Sentral forskrivningsmodul (SFM), skal erstatte dagens Forskrivningsmodul (FM). SFM skal bidra til å øke kvaliteten på legemiddelinformasjonen. Det kan forskrives elektroniske resepter og legemidler som skal benyttes under opphold, slik at man har en totaloversikt over hvilke legemidler pasienten skal benytte.

SFM er også en forutsetning for «Pasientens legemiddelliste (PLL)», som er en felles digital oversikt over legemidlene pasientene bruker. Intensjonen med PLL er å redusere sannsynligheten for legemiddelfeil. Dette er særlig viktig for pasienter som overføres mellom ulike virksomheter i helse- og omsorgstjenesten. 

 

Legemiddeladministrasjon

Legemiddel-
administrasjon

Med løsningen vil det kunne administreres legemidler trygt og effektivt samtidig som utdelingen blir dokumentert i journalsystemet. Løsningen tar sikte på å redusere sannsynligheten for legemiddelfeil. Dette samtidig som den understøtter at registreringer og signering kan gjøres ved PC eller på håndholdt enhet, for eksempel på mobil.  

Labmodul

Med løsningen kan du rekvirere elektronisk til eksternt laboratorie og prøvesvarene kan ses i strukturert tabellvisning. Med dette muliggjøres en fullverdig digital arbeidsflyt. Løsningen legger også til rette for registrering av vitale verdier og andre målinger. Disse kan bla. registreres på håndholdt enhet, og vises i journalsystemet. Dette gir en god oversikt over viktige kliniske data som kan avdekke endringer i pasientens helsetilstand.

Integrasjon med kjernejournal

Kjernejournal gir tilgang til et utvalg av pasientens helseopplysninger på tvers av aktører i helsetjenesten. Helsepersonell får på denne måten tilgang til viktige pasientdata for bedre pasientbehandling og beslutningstakning.

Vår kunnskap er deres trygghet ved anskaffelse.

Valg av journalsystem kan være en stor beslutning å ta. Vår erfaring fra arbeid med store og ledende aktører innen TSB, har gitt oss dyp spesialisert kunnskap. Vi kan blant annet støtte dere i anskaffelsesprosessen og hjelpe virksomheten å være ett skritt foran.

Har du spørsmål eller ønsker å se løsningen? Ta gjerne kontakt.