Systemsikkerhet du kan stole på

Nye Ad Opus gjør det enda enklere å føre journal på en sikker måte, uavhengig av hvor mye erfaring de ansatte har med datamaskiner.

Store steg for tiltaksbransjen 

Med nye Ad Opus tenker vi helt nytt. Løsningen er mer brukervennlig, og arbeidsprosesser er enklere for mer effektive tiltaksløp. Samme fokus på sikkerhet.

Erfaringer fra skyreisen

Det har gått 2,5 år siden Kirkens Bymisjon migrerte til skyen. Nå forteller de om sine erfaringer og hvordan deres skyreise har gått.

Kirkens Bymisjon i skyen

Kirkens Bymisjon har tatt valget. De har gått for Carasent sin skyløsning. Først ut var Kirkens Bymisjon i Oslo, og i tiden fremover skal også resten av Kirkens Bymisjon flyttes opp i skyen. Hvilke vurderinger ligger til grunn for avgjørelsen de har tatt?