APP: Årsrapport 208

Vedlagt er Apptix ASA Årsrapport 2018 med revisjonsberetning.

Flere pressemeldinger