APP: Flaggemelding APPTIX ASA

Finn Haadem har i dag solgt 665 567 aksjer i Apptix 
ASA over Oslo Børs til en kurs lik NOK 0,842 pr aksje.
Haadem Invest AS har solgt 142 363   aksjer til nok 
0,842   pr aksje.

Finn Haadem og Haadem Invest AS samt nærstående har 
etter dette 3 575 288  aksjer i Apptix ASA som utgjør 
4,39   % av utstedte aksjer i selskapet. 

Flere pressemeldinger