APP: Flagging

Haadem Invest AS har fredag 20 november 2015 kjøpt 
106.824 aksjer i Apptix ASA over Oslo Børs til en kurs 
lik NOK 2,40 per aksje. Haadem Invest AS kontrollerer 
etter dette 3.183.748 aksjer i Apptix ASA. Haadem 
Invest ASA, Finn Haadem samt nærstående innehar etter 
dette totalt 4.161.117 aksjer, tilsvarende 5,11% av 
aksjekapitalen i Apptix ASA. 

Flere pressemeldinger