APPTIX ASA, Flaggemelding

Haadem Invest AS har i dag kjøpt  31 200 aksjer i 
Apptix ASA over Oslo Børs Til en kurs lik NOK 3,68 pr 
aksje.
Haadem Invest AS kontrollerer etter dette 3 491 693 
aksjer i Apptix ASA.
Haadem Invest AS, Finn Haadem samt nærstående innehar 
etter dette totalt 4 079 503 aksjer Tilsvarende 5,01% 
av aksjekapitalen i Apptix ASA.

Flere pressemeldinger