CARA: Ex spleis og nytt pålydende / Ex reverse split and new face value 23.05.2019

Det vises til melding fra selskapet 22.05.2019.
Aksjene i Carasent ASA  noteres ex spleis og 
nytt pålydende fra og med 23.05.2019.
Forhold: 4 gamle aksjer gir 1 ny aksje.


Reference is made to announcement from the company 
22.05.2019.
The shares in Carasent ASA will be traded ex 
reverse split and new face value as from 23.05.2019.
Ratio: 4 old shares give 1 new share.


Ny / New  - Pålydende/ Face value: NOK 1.332
Ny / New - EMS: 2000
ISIN: No change
Ingen endring / No change - Instrument ID: 51128
Ingen endring / No change – Handelsvaluta / Trading Currency: NOK
Ingen endring / No change - Segment:  OBMA

Flere pressemeldinger