Innkalling til ordinær generalforsamling

Vedlagt følger innkalling til ordinær 
generalforsamling for Apptix ASA den 7. mai, kl 9 på 
Felix konferansesenter i Oslo.
Aksjonærer som ønsker å delta bes registrere seg i 
henhold til vedlagt påmeldingsskjema som også er 
sendt i ordinær post til alle aksjonærer.

Flere pressemeldinger