Meldepliktig handel

Admaniha as 100% eiet av styremedlem i Apptix Terje 
Rogne har i  dag innløst en tidligere meldt termin på 
1.300.000 aksjer i Apptix med oppgjør 20.03.2014. 
Etter dette eier Admanhia as 1.942.000 i Apptix og 
ingen terminer.

Innhavet er således uforandret.

Flere pressemeldinger