Årsrapport 2011

Vedlagt følger årsrapport 2011 for Apptix ASA.

Flere pressemeldinger