adcuris-logotype
Kundereferanse

Kirkens Bymisjon valgte Ad Curis - en fremtidsrettet journalløsning

"Det er mange fordeler ved å velge én leverandør som ikke bare forstår og imøtekommer våre krav, men som også leverer en robust løsning, og som tar ansvar for drift og sikkerhet. Med Ad Curis kan vi ha lave skuldre i forhold til alle fremtidige digitale krav."

- Ottar Leines
Seniorrådgiver i Stiftelsen Kirkens Bymisjon

Bakgrunn

Kirkens Bymisjon er en ideell organisasjon dedikert til å støtte og hjelpe samfunnet, spesielt de som er mest sårbare og trenger omsorg. Virksomheten omfatter et bredt spekter av sosiale tjenester, inkludert helseomsorg, bo- og helsetjenester, rusomsorg, matutdeling, og annen støtte. De er spredt over hele Norge med 1800 ansatte, og mer enn 4500 frivillige.

I jakten på en helhetlig journalløsning hadde Kirkens Bymisjon noen tydelige krav. De hadde behov for et skybasert system som kunne forenkle tilganger og løse sikkerhetssoneproblematikken. De ønsket også en leverandør som leverte mer enn en hyllevare, og som var lydhør overfor deres spesifikke behov.

adcuris-logotype
Kundereferanse

Kirkens Bymisjon har valgt Ad Curis - en fremtidsrettet journalløsning

"Det er mange fordeler ved å velge én leverandør som ikke bare forstår og imøtekommer våre krav, men som også leverer en robust løsning, og som tar ansvar for drift og sikkerhet. Med Ad Curis kan vi ha lave skuldre i forhold til alle fremtidige digitale krav."

- Ottar Leines
Seniorrådgiver i Stiftelsen Kirkens Bymisjon

Bakgrunn

Kirkens Bymisjon er en ideell organisasjon dedikert til å støtte og hjelpe samfunnet, spesielt de som er mest sårbare og trenger omsorg. Virksomheten omfatter et bredt spekter av sosiale tjenester, inkludert helseomsorg, bo- og helsetjenester, rusomsorg, matutdeling, og annen støtte. De er spredt over hele Norge med 1800 ansatte, og mer enn 4500 frivillige.

I jakten på en helhetlig journalløsning hadde Kirkens Bymisjon noen tydelige krav. De hadde behov for et skybasert system som kunne forenkle tilganger og løse sikkerhetssoneproblematikken. De ønsket også en leverandør som leverte mer enn en hyllevare, og som var lydhør overfor deres spesifikke behov.

«Vi gjorde en sjekk i markedet for å kartlegge hvilke leverandører og systemer som kunne passe vårt behov. Vi fant mange nystartede webbaserte løsninger, men med vårt omfang så turte vi ikke gå for noe annet enn en leverandør med erfaring og tyngde».

«Vi gjorde en sjekk i markedet for å kartlegge hvilke leverandører og systemer som kunne passe vårt behov. Vi fant mange nystartede webbaserte løsninger, men med vårt omfang så turte vi ikke gå for noe annet enn en leverandør med erfaring og tyngde».

Løsning

Etter grundig evaluering av ulike journalsystemer, falt valget på Ad Curis som det eneste systemet som kunne imøtekomme Kirkens Bymisjons komplekse behov, og samtidig tilby en fremtidsrettet løsning. I dag har Kirkens Bymisjon implementert Ad Curis som journalløsning for alle sine enheter. Dette har vært et fremtidsrettet valg, og med alle virksomhetene samlet i én og samme journalløsning, opplever de nå større forutsigbarhet og et mer oversiktlig kostnadsbilde.

Overgangen til Ad Curis har gitt en rekke fordeler som gagner virksomhetene, uavhengig av størrelse. I dag kan virksomhetene enkelt skalere opp og ned uten behov for ekstra programvareinstallasjon eller maskinvareoppgradering. For Kirkens Bymisjon betyr dette at det blir enklere å planlegge, opprette tilganger og brukere for nytt personell, og like enkelt å avslutte disse. Nå er det også enkelt for ansatte å få tilgang til systemer og programmer raskt, uansett hvor de befinner seg.

Kari Jordal, spesialrådgiver med forvaltningsansvar for Ad Curis i Kirkens Bymisjon, uttrykker sin tilfredshet med implementeringen av Ad Curis og overgangen til skyen. Hun fremhever støtten de har mottatt, både teknisk support, samt faglig oppfølging og veiledning fra erfarne fagkonsulenter. Jordal understreker betydningen av denne støtten for suksessen til et så stort og omfattende prosjekt.

adcuris-logotype