Opplæring for alle behov

Opplæring inngår i vår implementeringsprosess, men er også tilgjengelig som selvstendige konsulenttjenester. Ønsker du mer påfyll? Eksempler på våre vanligste kurs finner du nedenfor.

Kurs og opplæring

elektronisk journal

Administrasjon

Opplæring med fokus på innstillinger for nye administratorer. Fokuserer på brukeradministrasjon, innstillinger, handlingskoder, maler, bestillinger og lignende.

Brukere

Vår brukeropplæring for nye brukere bidrar til at alle skal føle seg trygge på systemet. Opplæringen er tilpasset virksomhetens behov og brukernes vilkår.

Oppfølging

Her ser vi nærmere på ulike innstillinger for eksisterende kunder, og går gjennom spesifikke deler av journalsystemet ut fra deres ønsker og behov. Dere får også en gjennomgang av nyttige tips og triks.

Prat med oss!

Mange av oss i Carasent Norge kommer selv fra bransjen våre kunder arbeider innenfor, noe som gir oss faglig tyngde, samt teknisk forståelse. Når du trenger hjelp til systemopplæring, lager vi konkrete forslag som stemmer overens med din virksomhets mål og ønsker. Opplæring kan gjennomføres fysisk eller digitalt.

support_adcuris

Ida Amundsen
Fagkonsulent