Carasent Norge

Personvernerklæring

Hvordan håndterer vi dine personopplysninger?

Carasent Norge ønsker at du skal føle deg trygg på hvordan vi behandler dine personopplysninger. Derfor er vi åpne om hvordan vi samler inn og administrerer informasjonen vi lagrer om deg. Vi sikrer at dine personopplysninger alltid er beskyttet hos oss og vi oppfyller kravene i GDPR, interne retningslinjer og andre relevante juridiske krav knyttet til behandlingen av denne typen data. Ettersom vi håndterer personopplysninger på vegne av våre kunder, er vi også forpliktet til å ha et personvernombud som kontrollerer at disse reglene følges.

 

I denne personvernerklæringen beskriver vi hvilke personopplysninger vi samler inn om deg når du er i kontakt med oss, til hvilket formål, hvordan vi behandler disse opplysningene, hvor lenge de lagres og hvilket rettslig grunnlag som gjelder for ulike situasjoner. Den beskriver også hvilke rettigheter du har og hvordan du skal gå frem for å endre dette.

Hvem er ansvarlig?

Carasent Norge er ansvarlig for behandlingen av dine personopplysninger. 

Hvordan kommer du i kontakt med oss?

Har du spørsmål om personvern på vår nettside, kan du kontakte oss på e-post: kontakt-no@carasent.com 

Hva regnes som en personopplysning?

Personopplysninger er all informasjon som direkte eller indirekte kan brukes til å identifisere en enkeltperson. Typiske personopplysninger er personnummer, navn og adresse. Bilder og lydopptak av enkeltpersoner som behandles på en datamaskin kan også være personopplysninger selv om ingen navn er nevnt. Krypterte data og ulike typer elektronisk ID (for eksempel IP-nummer og informasjonskapsler) er personopplysninger i tilfeller hvor de kan knyttes til fysiske personer.

Hva betyr det at vi behandler dine personopplysninger?

Behandling av personopplysninger er alt som skjer med dataene, både når det gjelder håndtering og faktisk bruk av dem. Alle handlinger som utføres med personopplysningene behandles, uavhengig av om det skjer automatisk eller ikke. Eksempler på vanlig behandling er: innsamling, registrering, organisering, strukturering, modifikasjon, lagring, behandling, formidling, overføring og sletting.

 

Vi kan ha lagret dataene dine i tilfeller der du har vært ansatt hos oss, inngått avtale med oss, har et kunde- eller leverandørforhold og/eller har vært i kontakt med oss ​​når du har gitt oss dataene dine på for eksempel messer eller søkte om en utlyst tjeneste.

Bruk av cookies

Hver gang du besøker Carasent Norge sin nettside, blir du bedt om å gi ditt samtykke til bruk av informasjonskapsler/cookies. Cookies er små tekstfiler som nettstedet du besøker ber om å lagre på datamaskinen din. Du bestemmer selv hvordan datamaskinen din håndterer cookies gjennom innstillingene i nettleseren din. Du kan lese om hvordan Carasent Norge håndterer cookies her.

Hvor får vi dine personopplysninger fra?

I tillegg til informasjonen du selv gir til oss, eller som vi samler inn fra deg basert på avtaler og bruk av våre produkter, kan vi også samle inn personopplysninger i forbindelse med dokumentasjon av våre aktiviteter og arrangementer. Dataene vi samler inn kan være fotografier. Vi spør alltid før bilder tas og informerer om hvordan disse skal brukes. Det benyttes samtykke til bruk av bildemateriale.

Deler vi dine personopplysninger med andre?

For å oppfylle f.eks. bokførings- og regnskapskrav og andre juridiske forpliktelser, er Carasent Norge forpliktet til å behandle kundenes personopplysninger. Når du er bruker av vårt journalsystem med tilhørende tjenester, behandler vi personopplysninger om deg for å oppfylle gjeldende lovkrav, kundekrav og pasientkrav for sikker journalføring.

 

Vi kan også ha behov for å dele dine data med aktører som behandler personopplysninger på våre vegne, såkalte personopplysningsassistenter. Dette inkluderer f.eks. noen av våre underleverandører. Formålet med behandlingen kan for eksempel være datalagring, finans- og betalingstjenester eller markedsføring. Disse personopplysningsassistentene har kun tilgang til dine personopplysninger for rapporterte spesifikke formål. Vi i Carasent Norge selger ikke dine personopplysninger videre til tredjeparter og deler dem ikke videre med mindre du ber om det. Vi må for å overholde loven, for å håndtere spesielle tilfeller (nød- og force majeure-hendelser) eller for å håndtere tvister eller krav.

Hvor behandler vi dine personopplysninger?

Du kan være helt trygg på at all data håndteres i henhold til Norm for informasjonssikkerhet og personvern i helse- og omsorgssektoren. All data blir lagret i en datahall i Norge.
Carasent Norge er godkjent tredjepartsleverandør på Norsk Helsenett. 

Hvilke rettigheter har du?

Du har rett til å be om, en gang i året og gratis, informasjon om hvilke personopplysninger vi behandler om deg og til hvilke formål dette gjøres (utdrag fra registeret). Du har også rett til å få ufullstendige eller uriktige data rettet, slettet eller blokkert.

Hvordan håndterer vi personnummer?

Vi vil kun behandle personnummeret ditt når det er klart begrunnet med hensyn til formålet, nødvendig for sikker identifikasjon eller dersom det er en annen vesentlig grunn. I tilfeller hvor vi håndterer personnummer gjøres dette med største forsiktighet og personnummer håndteres kun av de innenfor Carasent Norge som har et direkte formål med behandlingen, som for eksempel support. Vi minimerer alltid bruken av personnummeret ditt så mye som mulig ved å bruke ditt navn eller telefonnummer i stedet.

Lagring av personopplysninger

Når personopplysninger ikke lenger er nødvendige for formålet de opprinnelig ble samlet inn for, slettes eller anonymiseres de i henhold til interne rutiner.

Oppdatering av personvernerklæring

Endringer og oppdateringer av denne erklæringen kan forekomme i forbindelse med endringer i loven eller større organisatoriske endringer som påvirker Carasent Norge og vår behandling av personopplysninger. Den siste gyldige versjonen av denne erklæringen er alltid tilgjengelig på våre nettsider.