CARA: Flaggning

Emittent: Carasent, NO0010123060
Förvaltare/ägare: Consensus Asset Management
Datum: 2021-05-26
Flaggningsnivå: 5%
Ägande efter nyemission: 4,24%

Flere pressemeldinger