APP: Ekstraordinær generalforsamling

Vedlagt er innkalling og påmeldingsskjema for ekstraordinær generalforsamling
den 14.august kl 9 på Felix konferansesenter, Oslo. 

Flere pressemeldinger