APP: Finansiell kalender

Finansiell kalender for Apptix ASA

REGNSKAPSÅR 2015

Kvartalsrapport - Q4 - 10.02.2016

Ekstraordinær generalforsamling - 26.11.2015Denne informasjonen offentliggjøres i henhold til kravene i Løpende forpliktelser for børsnoterte selskaper pkt. 4.5.

Flere pressemeldinger