APP: Flagging i Apptix

Consus FX, et selskap kontrollert  av Ketil Skorstad, har i dag kjøpt 1.000.000
aksjer i Apptix. Etter kjøpet eier selskaper kontrollert av Ketil Skorstad 
17.055.890 aksjer som utgjør  10,49% av utestående aksjer.

Flere pressemeldinger