APP: Innkalling til ordinær generalforsamling

Innkalling til ordinær generalforsamling den 9.mai kl 9, samt påmeldingsblankett
er vedlagt.

Dokumentene er også tilgjengelig på selskapets hjemmeside
www.apptixasa.com

Flere pressemeldinger