APP: Sakkyndig redegjørelse for tingsinnskudd

På generalforsamlingen 9.mai er det foreslått vedtatt en rettet emisjon i
forbindelse med oppkjøpet av Evimeria EMR AB.
 
Vedlagt følger uavhengig sakkyndig redegjørelse iht asal § 10-2, jfr § 2-6 i
forbindelse med tingsinnskuddet i denne emisjonen

Flere pressemeldinger