APPTIX ASA, Flaggemelding

Haadem Invest AS har i dag solgt 600 000 aksjer i 
Apptix ASA over Oslo Børs
Til en kurs lik NOK 3,00 pr aksje.
Haadem Invest AS kontrollerer etter dette 2 929 815 
aksjer i Apptix ASA.
Haadem Invest AS, Finn Haadem samt nærstående innehar 
etter dette totalt 3 517 625 aksjer
Tilsvarende 4,32% av aksjekapitalen i Apptix ASA.

Flere pressemeldinger