CARA: Flagging Carasent ASA

Swedbank Försäkring AB, som er et heleid datterselskap av Swedbank AB (publ),
har den 10.09.2020 kjøpt 4.161.992 aksjer i Carasent ASA (ISIN NO0010123060).

Swedbank Forsäkring AB eier etter kjøpet totalt 4.401.564 aksjer i Carasent ASA
som utgjør 10,8323 % av 40.633.822 utestående aksjer i selskapet. Innehavet
utgjør plasseringer i kapitalforsikring for kunders regning.

Flere pressemeldinger