CARA: Flaggning Carasent

Emittent: Carasent, NO0010123060
Förvaltare/ägare: Consensus Asset Management (Fonderna Consensus Småbolag och
Consensus Sverige Select)
Datum: 2021-01-15
Flaggningsnivå: 5%
Förändring: -340 000 Aktier
Ägande efter transaktion: 4,642%

Flere pressemeldinger