CARA: Flaggning Carasent

Emittent: Carasent, NO0010123060
Förvaltare/ägare: Consensus Asset Management (Fonderna Consnesus Småbolag och
Consensus Sverige Select)
Datum: 2020-10-09
Flaggningsnivå: 5%
Förändring: +750 000 Aktier
Ägande efter transaktion: 5,506%

Flere pressemeldinger