CARA: Flaggning Carasent

Emittent: Carasent, NO0010123060
Förvaltare/ägare: Consensus Asset Management
Datum: 2021-02-16
Flaggningsnivå: 5%
Förändring: 162 214 Aktier
Ägande efter transaktion: 5,14 %

Flere pressemeldinger