CARA: Nytt navn og ny ticker fra og med / New name and new ticker from 22.05.2019

Apptix ASA endrer selskapets navn til Carasent ASA. Se melding fra selskapet
21.05.2019. 

I forbindelse med navneendringen vil Apptix ASA noteres med følgende detaljer
fra og med 22.05.2019: 

Nytt navn: Carasent ASA 
Ny ticker: CARA 
ISIN og Instrument ID er uforandret. Apptix ASA changes the company name to Carasent ASA. See announcement from the
company 21.05.2019. 

Due to the new company name Apptix ASA will as from 22.05.2019 be listed with
the following details: 

New name: Carasent ASA 
New ticker: CARA 

ISIN number and instrument ID remains unchanged.

Flere pressemeldinger