Innkalling ordinær generalforsamling

Vedlagt følger innkalling til ordinær 
generalforsamling for Apptix ASA 4. mai, 2011 kl 
17.00 på Felix 
konferansesenter, Oslo. 
Aksjonærer som ønsker å delta bes sende inn vedlagt 
påmeldingskjema.

Flere pressemeldinger