MELDEPLIKTIG HANDEL

Admaniha as 100% eiet av styremedlem i Apptix Terje 
Rogne har i dag solgt 1.300.000 aksjer i Apptix og 
kjøpt en termin på tilsvarende antall aksjer til en 
innløsningskurs på 2,652 med forfall 20.12.2013.

Etter dette eier Admanhia as 642.000 aksjer og 
1.300.000 aksjer via en termin i Apptix, totalt 
1.942.000 aksjer. Innhavet er således uforandret.

Flere pressemeldinger