MELDEPLIKTIG HANDEL – APPTIX ASA

Admaniha AS har den 6.9.2010 kjøpt 500.000 aksjer i 
Apptix ASA til kurs 3,10 NOK.  Admaniha AS er et 
heleiet selskap av Terje Rogne, som er styremedlem i 
Apptix ASA. Admaniha AS eier etter denne 
transaksjonen 1.942.694 aksjer i Apptix ASA.

Flere pressemeldinger