MELDEPLIKTIG HANDEL PRIMÆRINNSIDER

Admaniha as 100% eiet av styremedlem i Apptix Terje 
Rogne har i  dag innløst og rullert en termin på 
1.300.000 aksjer i Apptix. Ny termin har en 
innløsningskurs på 2,70462 med forfall 20.03.2014.
Etter dette eier Admanhia as 642.000 aksjer og 
1.300.000 aksjer via en termin i Apptix, totalt 
1.942.000 aksjer. Innhavet er således uforandret.

Flere pressemeldinger