Protokoll fra ordinær generalforsamling

Vedlagt er referat fra ordinær generalforsamling i 
Apptix ASA avholdt i dag 9. mai. 
Alle saker ble vedtatt i henhold til styrets forslag.

Flere pressemeldinger