Årsrapport 2010

Vedlagt følger Apptix ASA Årsrapport for 2010.

Flere pressemeldinger