Vi guidar dig rätt

Det är en självklarhet för oss att våra tjänster ska fungera felfritt för våra kunder. Men ibland kan det uppstå frågor och då är det önskvärt med en snabb lösning.

Samtliga användare av Webdoc har tillgång till vår support och applikationssupport är kostnadsfri för dig som är kund hos oss.

I Webdoc finns en direktlänk till supportavdelningen med ett formulär där ditt namn, telefonnummer och e-postadress fylls i automatiskt. Men om du vill kontakta oss angående journalsystem och support går det självklart också bra att skicka e-post, ringa eller använda formuläret här på sidan.

Telefon:

031-718 14 10
vardagar 08.00-17.00

Klicka nedan för support/styrning via TeamViewer
Tack för att du visar intresse för Evimerias tjänster

Vid användning av supportformuläret här ovan samtycker du till att dina person-uppgifter registreras i vår databas. Uppgifterna som samlas där används för att underlätta administration och förmedling av, samt information om Evimerias digitala tjänster för vården

Det är alltid möjligt att återkalla ditt samtycke gällande vår hantering av personuppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss eller med hjälp av i formuläret på kontaktsidan. Har du andra frågor om registrering av uppgifter eller om vår kunddatabas är du också välkommen att höra av dig. Se kontaktuppgifter här ovanför.

Evimeria behåller era företags- och personuppgifter så länge ni/du är kund hos oss, dvs. användare av vårt journalsystem eller andra tjänster. Därefter kan uppgifterna komma att sparas som en följd av olika lagkrav, exempelvis bokföringslagen. När den angivna tiden för hur länge uppgifter ska bevaras löpt ut raderas uppgifterna. För företag som inte är avtalskunder raderas uppgifterna i samband med att det aktuella ärendet avslutats. 

Evimeria EMR AB står som personuppgiftsansvarig för all hantering av de person- och företagsuppgifter som samlas in via formuläret ovanför. En gång årligen kan du få kostnadsfri information om vilka av dina personuppgifter som vi samlar och hanterar i vår databas. Vid dessa tillfällen krävs att du skickar in en undertecknad begäran till oss.

Upplever du att uppgifterna om dig/er är missvisande eller felaktiga? Har du svårt att se anledningen till att vi sparat just dessa? Hör då gärna av dig till oss, så fort som möjligt. Om du upplever, eller anser, att vi inte hanterar dina uppgifter på ett korrekt sätt kan du också höra av dig direkt till Datainspektionen, förslagsvis via e-post: datainspektionen@datainspektionen.se 

Samtycke utgör den den rättsliga grunden för personuppgiftsbehandling relaterat till kontaktformulären som används på denna webbplats. Hanteringen av personuppgifter i formuläret sker enligt bestämmelserna i dataskyddsförordningen.