Erfaringer fra skyreisen

kunden forteller

Erfaringer fra skyreisen

Kirkens Bymisjon har gjennomgått en omfattende reise ved å flytte sine data til Carasent sin skytjeneste. Alle virksomheter hos Bymisjonen i Norge som har behov for et sikkert sted å lagre personsensitive data har gått over til journalsystemet Ad Curis i Sky. Hvilke erfaringer har Bymisjonen gjort seg, og hvilke anbefalinger har de for andre virksomheter som vurderer overgang til sky?

Publisert 5. mai 2023

Når virksomheter vurderer overgang til sky, er det viktig å være klar over at det kan være en tidkrevende og omfattende prosess. Samtidig finnes det mange fordeler, som for eksempel større fleksibilitet, automatiske oppdateringer og forbedret arbeidsflyt. 

Ottar Leines, Seniorrådgiver i Kirkens Bymisjon Oslo, forteller at overgangen til sky blant annet har forenklet tilganger og løst problematikk rundt sikker sone, noe som sparer både tid og frustrasjon fra ansatte.

– Det var mye med sikker sone problematikken som var ganske tungvint og trøblete for oss, noe vi var lei av. Tidligere var det sånn at når ansatte gikk inn i nye bygg, så måtte det også kables spesifikt til sikker sone for å få tilgang til journalsystemet.

Videre trekker Leines frem flere viktige erfaringer fra deres skyreise, som han mener andre virksomheter kan ta lærdom av. 

Grundig kartlegging av egen IT-park

Det er viktig å ha en god forståelse av eksisterende systemer og applikasjoner før man går i gang med overgangen til skyen. Dette vil hjelpe til med å danne en klar forståelse av hvilke ressurser som trengs, hvor lang tid prosessen vil ta og hvilke utfordringer man kan møte underveis.

– Det har vært mange uforutsette utfordringer som vi har måttet håndtere underveis. Alt fra dårlige nettlinjer, nye innlogginger, nettadresser, og nye måter å kryptere informasjon på. 

Tett samarbeid med skyleverandør
Overgangen til sky krever at flere parter fungerer sammen, og det kan være utfordrende å gjøre dette strømlinjeformet. Det er derfor viktig å samarbeide tett med interne IT-avdelinger og eksterne partnere for å tilpasse skytjenesten til virksomhetens behov.

– Det har vært en kritisk fase for prosjektet å få stabilitet rundt drift. Her ser vi at valg av partner har vært avgjørende. Vi har fått eksemplarisk støtte på teknisk support, men også fremoverlent faglig oppfølging og veiledning fra erfarne fagkonsulenter hos Carasent. Dette har vært til stor hjelp når Bymisjonen har migrert til skyen. 

Flere nyheter