Systemsikkerhet du kan stole på

nyhet

Systemsikkerhet du kan stole på  

Ad Opus er kjent for å være et sikkert journalsystem for tiltaksbransjen. Med nye Ad Opus er det enda enklere å føre journal på en sikker måte, uavhengig av hvor mye erfaring de ansatte har med bruk av datamaskin.

Publisert 24. november 2023

Sikkerhet er like godt ivaretatt i den nye versjonen som i den gamle, men i nye Ad Opus har vi utviklet funksjoner som er enklere å bruke. 

Det er viktig for oss å bidra til å gjøre hverdagen bedre for de som jobber med dette. Det er vårt kall, sier Magnar Høyvik. Han er produkteier, og har jobbet i selskapet siden 2005. Han er en viktig kobling mellom kundene og utviklingsavdelingen, og sørger for at løsningen tilfredsstiller kundenes behov.

I arbeidet med nye Ad Opus har gjennomsiktighet vært et stikkord. Du som individ har rett til å vite hvilken informasjon som samles om deg, du skal ha innsyn, og du har rett til å be om at informasjon slettes hvis det har skjedd feil.

– Det er viktig å verne om integriteten til deltakere som er i tiltaksløp. Du skal være 100 prosent sikker på at den informasjonen du deler i en konfidensiell samtale, blir hos dem som jobber nærmest deg. Du skal kunne stole på at opplysningene om deg behandles med respekt, at de ikke spres videre, og at de ikke kommer på avveie. 

Magnar Høyvik, Produkteier Ad Opus.

Rollefordeling og tilgangsstyring

I nye Ad Opus har alle brukere forskjellige profiler og tilganger. En tiltaksvirksomhet består gjerne av en jobbkonsulent, en arbeidsleder, en teamleder og en resepsjonist. Hver rolle er tilpasset og har tilgang til relevant informasjon. Vi jobber med versjonshåndtering, noe som betyr at data ikke slettes; det opprettes i stedet en ny versjon. Vi kan spore hvem som har hatt tilgang til data, hvem som har jobbet med den, og hvem som har hatt muligheten til å slå opp og søke etter spesifikke opplysninger.

– Tilgangsstyring gir både deltaker og saksbehandler mye større rettssikkerhet. Når vi begrenser tilgangen til hvem som har mulighet til å få tak i informasjonen, kan vi også spore informasjonen hvis noe skulle gå galt. Hvis alle har tilgang til alt, blir det som å lete etter en nål i en høystakk. Det blir håpløst å finne ut av det, og da pulveriseres ansvarsrollen. Men når vi jobber på denne måten, har vi alltid kontroll, forklarer Magnar Høyvik.

Digital oppfølging og samarbeid

Det er ofte en rekke personer som jobber rundt deltakeren, som for eksempel jobbkonsulent, saksbehandler på NAV og arbeidsgiver, som alle bidrar med ulike typer data. Samarbeid mellom disse partene er utfordrende, og all kommunikasjon mellom disse partene går via veilederen, noe som er svært tidkrevende.

Har du bidratt til en konklusjon eller en oppsummering, burde det være naturlig at du også har mulighet til å få tilgang til opplysningene. Slik informasjon kan man ikke sende via e-post, det er et brudd på personvernet. Så da er det i stedet noe man gjerne gjør via en telefonsamtale. Veiledere forteller hva som skal skrives, og får en bekreftelse tilbake. Den muntlige avtalen er da den eneste dokumentasjonen som finnes.

– Med nye Ad Opus kan alle parter dele informasjonen digitalt i en og samme løsning; her kan alle bidragsytere akseptere informasjon på en sikker måte, og vi har dokumentasjonen på plass.

 

 Mindre tid på data og mer tid til deltaker

Når du logger på Ad Opus, brukes tofaktorautentisering med BankID. Den private dataen lagres i en database og hentes først etter at du har identifisert deg og logget inn. Det betyr at selv om noen skulle knekke koden og komme inn i systemet, vil vedkommende likevel ikke kunne se sensitiv informasjon. Selv om Ad Opus er et kraftig journalsystem med sterk sikkerhet, er det samtidig viktig at det er et funksjonelt arbeidsverktøy som er enkelt å forstå og smidig å bruke.

– De som jobber i denne bransjen, gjør det fordi de er unikt interessert i å hjelpe mennesker, og ikke fordi de er spesialister på datasystemer. Vårt oppdrag er å skape et journalsystem som de kan føle seg trygge på, slik at de kan bruke tiden sin på deltakerne.

 

Vår kunnskap er din trygghet.

Valg av fagsystem kan være en stor beslutning å ta. Vi har fagpersoner med lang erfaring fra bransjen, slik at vi kan bidra med både faglig og teknisk rådgiving. Sammen kan vi finne den beste løsningen for deg og din virksomhet. 

Flere nyheter