Fretex “et enkelt valg for fremtiden”

Kunden forteller

Fretex om viktigheten av sikkerhet 

Vi har tatt en prat med Lars Lunde, økonomi- og IT-sjef i Norges største arbeids- og inkluderingsbedrift, Fretex. Han deler sine tanker om valg av journalleverandør.

Publisert 19 april 2023

– Sikkerhet for oss er en viktig faktor ved valg av journalleverandør. Fretex har ansvar for å ivareta jobbsøkere og deres persondata på en sikker måte. Som en del av Frelsesarmeen leverer vi tjenester til mennesker i vanskelig livssituasjoner, og har på den måten de samme sikkerhetsutfordringene. Mange leverandører hevder de har sikkerhet på plass, men det vil alltid være opp til kunden å vurdere dette. Kunden må plassere sikkerhet opp mot funksjonalitet. Fretex er klare på at sikkerhet alltid kommer først, og da er valg av leverandør enkelt, sier Lunde.

– Vi opplever at Carasent som leverandør er svært opptatt av sikkerhet, og at de aldri kompromisser på disse kravene. Da jobbes det heller med alternative løsninger til for eksempel ny funksjonalitet. Dette gjør at vi har tillit til Carasent, og er trygge på at data ikke kommer på avveie.

Forenkling av systemer og digitale arbeidsprosesser er et mantra for organisasjonen, og de jobber kontinuerlig med å forbedre dette. Fretex ønsker å gjøre det enkelt for både ansatte og jobbsøkere å bruke systemene, og ser dette som en viktig faktor for å lykkes med sine  målsetninger. 

Fremtidsrettet digitalisering er en tredje viktig faktor for Fretex. De har stort fokus på å forbedre leveransekvalitet og digitale løsninger internt. Digital oppfølging er et steg i riktig retning for å møte fremtidens behov med bedre og mer effektive prosesser.

– Ved hjelp av digital oppfølging kommer veileder tettere på jobbsøker, og det blir en større forpliktelse fra jobbsøkeren til å delta i sitt eget attføringsløp. Hos Fretex oppleves det også større engasjement fra jobbsøker i prosessen.

Lunde understreker at valg av journalleverandør handler om å finne en leverandør som kan imøtekomme alle disse kravene. 

Flere nyheter