News Tag: mfn-ci-shareholder-announcement

APP: APPTIX – Flaggemelding

Middelborg Invest, et selskap kontrollert av Kristian Lundkvist, har i dag kjøpt 7735867 aksjer i Apptix ASA. Etter denne transaksjonen eier Middelborg Invest 7735867 aksjer som tilsvarer 9,5% av selskapet.

APP: APPTIX – Flaggemelding

Tigerstaden AS, et selskap kontrollert av Kjetil Skorstad, har i dag kjøpt 7735867 aksjer i Apptix ASA. Etter denne transaksjonen eier Tigerstaden AS 7735867 aksjer som tilsvarer 9,5% av selskapet.

APP: APPTIX ASA – Disclosure of shareholding

Spencer Trading Inc, a company controlled by Arne Blystad, today bought 25895975 shares in Apptix ASA, and immediately thereafter sold 15471734 shares in Apptix ASA. Net purchase 10424241 shares. After this transaction companies controlled by Arne Blystad control 18095153 shares, equaling 22,22% of the outstanding 81430180 shares.

APP: Flaggemelding APPTIX ASA

Finn Haadem har i dag solgt 665 567 aksjer i Apptix ASA over Oslo Børs til en kurs lik NOK 0,842 pr aksje. Haadem Invest AS har solgt 142 363 aksjer til nok 0,842 pr aksje. Finn Haadem og Haadem Invest AS samt nærstående har etter dette 3 575 288 aksjer i Apptix ASA som utgjør 4,39 % av utstedte aksjer i selskapet.

APP: Flagging

Haadem Invest AS har fredag 20 november 2015 kjøpt 106.824 aksjer i Apptix ASA over Oslo Børs til en kurs lik NOK 2,40 per aksje. Haadem Invest AS kontrollerer etter dette 3.183.748 aksjer i Apptix ASA. Haadem Invest ASA, Finn Haadem samt nærstående innehar etter dette totalt 4.161.117 aksjer, tilsvarende 5,11% av aksjekapitalen i Apptix ASA.

APPTIX ASA, Flaggemelding

Haadem Invest AS har i dag solgt 600 000 aksjer i Apptix ASA over Oslo Børs Til en kurs lik NOK 3,00 pr aksje. Haadem Invest AS kontrollerer etter dette 2 929 815 aksjer i Apptix ASA. Haadem Invest AS, Finn Haadem samt nærstående innehar etter dette totalt 3 517 625 aksjer Tilsvarende 4,32% av aksjekapitalen i Apptix ASA.

APPTIX ASA, Flaggemelding

Haadem Invest AS har i dag kjøpt 31 200 aksjer i Apptix ASA over Oslo Børs Til en kurs lik NOK 3,68 pr aksje. Haadem Invest AS kontrollerer etter dette 3 491 693 aksjer i Apptix ASA. Haadem Invest AS, Finn Haadem samt nærstående innehar etter dette totalt 4 079 503 aksjer Tilsvarende 5,01% av aksjekapitalen i Apptix ASA.