Kirkens Bymisjon i skyen

NYHET

Kirkens Bymisjon i skyen

Kirkens Bymisjon har tatt valget. De har gått for Carasent sin skyløsning. Først ut var Kirkens Bymisjon i Oslo, og i tiden fremover skal også resten av Kirkens Bymisjon flyttes opp i skyen. Hvilke vurderinger ligger til grunn for avgjørelsen de har tatt?

Publisert 12 april 2023

– Hvorfor vi har valgt å gå for en skyløsning? Hvis jeg skal nevne en ting som jeg mener fanger opp essensen i begrunnelsen så må det være at vi ønsket oss litt lavere skuldre i forhold til alle fremtidige digitale krav som stilles til oss og dermed hyppige oppdateringer og endringer. Elisabeth Meyer-Eriksen (tidligere virksomhetsrådgiver på IT) i Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo.

Som virksomhetsrådgiver er en av ansvarsoppgavene å følge opp behovene til organisasjonen, og å finne ut hvordan disse kan møtes ved å ta i bruk smarte IT-løsninger. Å ta virksomhetene opp i skyen er noe som er en naturlig del av det å møte nye krav og følge med den digitale utviklingen.

Og det er særlig leverandørleddet hun er opptatt av:

– Vår vurdering er at det finnes et knippe åpenbare fordeler ved å velge én leverandør som ikke bare forstår og møter våre krav, men leverer et solid fagsystem og i tillegg tar ansvar for drift og sikkerhet.

 

Mindre tidkrevende oppdateringer og mer forutsigbarhet

En av fordelene hun trekker frem er at det skal blir lettere å forholde seg til oppdateringer når fagsystemet ikke driftes av en ekstern tredjepart, men tas vare på i skyen.

– Det er mer forutsigbart og sømløst med sky ettersom vi vet hva som ligger i tjenesten. Vi får også et mer oversiktlig kostnadsbilde når hele ansvaret er plassert hos én leverandør enn det det har vært til nå når flere parter må involveres

 

Større fleksibilitet, dataflyt og tilgang

Kirkens Bymisjon har små og store tilbud innenfor en rekke områder, og nå skal alle enheter opp i skyen. Skyløsningen åpner opp en rekke muligheter som vil være nyttig for alle deres virksomheter – store som små. Det trekkes særlig frem tre elementer som er sentrale for valget til Kirkens Bymisjon: større fleksibilitet, dataflyt og tilgang.

Skyløsningen skaper fleksibilitet i den forstand at det blir enklere for virksomhetene å skalere opp og ned uten å måtte installere ekstra programvare eller oppgradere maskinvare

For virksomhetene til Kirkens Bymisjon betyr det konkret at det blir lettere å planlegge og opprette tilganger og brukere til nytt personell og like enkelt å avslutte disse.

Meyer-Eriksen mener også at pandemien har vist hvor kritisk det kan være å få tilgang til systemer og programmer raskt og uansett hvor du befinner deg. Skyen gjør dette mulig.

– Med skyløsningen vil viktige integrasjoner, sikker og nødvendig dataflyt, bli enklere å tilrettelegge for, som igjen gjør oss konkurransedyktig og fremtidsrettet i vår bransje.

Flere nyheter