News Tag: mfn-ci-insider

Meldepliktig handel

Admaniha as 100% eiet av styremedlem i Apptix Terje Rogne har i dag innløst en tidligere meldt termin på 1.300.000 aksjer i Apptix med oppgjør 20.03.2014. Etter dette eier Admanhia as 1.942.000 i Apptix og ingen terminer. Innhavet er således uforandret.

MELDEPLIKTIG HANDEL PRIMÆRINNSIDER

Admaniha as 100% eiet av styremedlem i Apptix Terje Rogne har i dag innløst og rullert en termin på 1.300.000 aksjer i Apptix. Ny termin har en innløsningskurs på 2,70462 med forfall 20.03.2014. Etter dette eier Admanhia as 642.000 aksjer og 1.300.000 aksjer via en termin i Apptix, totalt 1.942.000 aksjer. Innhavet er således uforandret.

MELDEPLIKTIG HANDEL

Admaniha as 100% eiet av styremedlem i Apptix Terje Rogne har i dag solgt 1.300.000 aksjer i Apptix og kjøpt en termin på tilsvarende antall aksjer til en innløsningskurs på 2,652 med forfall 20.12.2013. Etter dette eier Admanhia as 642.000 aksjer og 1.300.000 aksjer via en termin i Apptix, totalt 1.942.000 aksjer. Innhavet er således uforandret.

MELDEPLIKTIG HANDEL – APPTIX ASA

Admaniha AS har den 6.9.2010 kjøpt 500.000 aksjer i Apptix ASA til kurs 3,10 NOK. Admaniha AS er et heleiet selskap av Terje Rogne, som er styremedlem i Apptix ASA. Admaniha AS eier etter denne transaksjonen 1.942.694 aksjer i Apptix ASA.

Styremedlem kjøper aksjer

Styremedlem i Apptix ASA, Ebba Åsly Fåhræus har kjøpt 30.000 aksjer i selskapet til snittkurs NOK 2,96. Samlet beholdning etter kjøpet er 110.053 askjer.

Board member buy shares

Board member in Apptix ASA Ebba Åsly Fåhræus has bought 30,000 shares in the company at an average price of NOK 2,96. Total holdings after the trade is 110,053 shares.