News Tag: mfn-ci-insider

Meldepliktig handel

Admaniha as 100% eiet av styremedlem i Apptix Terje Rogne har i dag innløst en tidligere meldt termin på 1.300.000 aksjer i Apptix med oppgjør

MELDEPLIKTIG HANDEL

Admaniha as 100% eiet av styremedlem i Apptix Terje Rogne har i dag solgt 1.300.000 aksjer i Apptix og kjøpt en termin på tilsvarende antall

Styremedlem kjøper aksjer

Styremedlem i Apptix ASA, Ebba Åsly Fåhræus har kjøpt 30.000 aksjer i selskapet til snittkurs NOK 2,96. Samlet beholdning etter kjøpet er 110.053 askjer.

Board member buy shares

Board member in Apptix ASA Ebba Åsly Fåhræus has bought 30,000 shares in the company at an average price of NOK 2,96. Total holdings after