Erfaringer fra skyreisen

Det har gått 2,5 år siden Kirkens Bymisjon migrerte til skyen. Nå forteller de om sine erfaringer og hvordan deres skyreise har gått.

Kirkens Bymisjon i skyen

Kirkens Bymisjon har tatt valget. De har gått for Carasent sin skyløsning. Først ut var Kirkens Bymisjon i Oslo, og i tiden fremover skal også resten av Kirkens Bymisjon flyttes opp i skyen. Hvilke vurderinger ligger til grunn for avgjørelsen de har tatt?